Banestatus: Åpen

Driving Range: Åpen

Golfbil: Vei og ruff