Kontingenter og avgifter

Årskontingent 2017:

01 Aktiv voksen (29 – >) kr. 7.150,-
04 Aktiv hverdag (29 – >) kr. 5.400,- (1)
05 Junior (13 – 19) kr. 1.700,-
06 Passive (19 – >) kr. 1.000,-(8)
08 Ungdom (20-29) kr. 3.400,- (2)
09 Barn (01 – 12) kr. 1.700,- (7)
12 Greenfeemedlem ”gammel” Kr. 2.900,- (6)
14 Prøvemedlemskap kr. 3.600,- (3)
15 Familiemedlemskap kr. 14.500,- (4)
16 Greenfeemedlem ”ny” kr. 2.200,- (5)

Det er fra 2014 ikke krav  til kjøp av spillerett i klubben, men nye medlemmer kan velge om de vil kjøpe en slik spillerett, eller ikke.
Spillerett kan kjøpes på vår webside av medlemmer som ønsker å selge sin spillerett.
Alle medlemmer med spillerett er berettiget en rabatt på kr. 500,- pr spillerett i redusert kontingent. Gjelder medlemskategoriene 1,4 og 15.

Alle medlemskap tillegges NGF avgift på kr. 335,- pr medlem. NGF avgiften inkluderer bladet Norsk Golf som distribueres ut i 1 eksemplar pr husstand. NGF avgiften tilkommer ikke for medlemmer under 20 år.

Alle medlemskap er løpende og alle utmeldinger av klubben må gjøres skriftlig innen 31.12 for å ha virkning for kommende år.

(1) I tillegg kommer ordinær greenfee ved spill etter kl. 14.00 på hverdager, samt ved spill på lørdag, søndag og helligdager

(2) Gjelder til og med fylte 29 år og gir full spillerett på lik linje med kategori 01.

(3) Medlemskapet gjelder i 2 sesonger og konverteres automatisk til medlemskategori 01 etter endte 2 år. Medlemskapet fordrer gjennomført VTG kurs hos Oppegård Golfklubb og ikke tidligere medlemskap internt eller eksternt.

(4) Medlemskapet inkluderer 2 voksne og et fritt antall barn og juniorer tilsvarende
medlemskategori 05 og 09 bosatt på samme adresse.

(5) Medlemskapet gir rett til 20% rabatt på til enhver tid gjeldende greenfee.

(6) Dette medlemskapet gjelder ikke nye greenfeemedlemmer, men kun de som allerede har denne kategorien. Kontingenten er inklusiv 3 greenfee-billetter og rett til ytterligere 4 runder med 50% rabatt på til enhver tid gjeldende greenfee. Medlemskapet er personlig og tildelt greenfee-billetter og rabatterte runder kan ikke deles med andre. Medlemskapet tar utgangspunkt i 18-hulls runder og kan ikke deles opp i mindre runder. Medlemskapet lar seg ikke tegne for nye medlemmer til klubben etter 01.03.2014

(7) I denne avgiften inngår fritt spill på banen samt trenings avgift for gjeldende år(gjelder 1 trening i uken, utover dette vil det blir fakturert ekstra)

(8) Denne kategorien gir ikke nasjonal spillerett. Her vil du få tilsendt Bladet norsk golf og du vil ha stemmerett på årsmøtet. Og kunne påta deg verv i regi av NGF og klubben.

Administrasjonsgebyr: Det blir belastet administrasjonsgebyr kr 35,-