Turneringer

Turneringer på Oppegård GK

Oppegård Golfklubb ønsker å være en klubb med aktive medlemmer. Målsetningent med klubbturneringene er å gi medlemmene anledning til å treffe andre i klubben gjennom sosiale og trivelige turneringer. 

Turneringene vi arrangerer skal være et tilbud til alle uansett spillenivå. Klasseinndelingen på våre turneringer er gjort med tanke på at spillerene i størst mulig grad skal få spille mot jevngode spillere.
Alle turneringer vi arrangerer legges inn i Golfbox.

Når du logger inn i Golfbox får du på første siden opp klubbkalender. Trykker du på heading klubbkalender kommer alle arrangementene frem og du velger den du skal se på eller melde deg på.

GOLFBOX

Velger du “Terminliste” i kategorifeltet får du oversikt over turneringene som arangeres av turneringskomiteen. Velger du “Alle” får du også oversikt over aktivitetene som de enkelte komiteene arrangerer.

Resultater finner du også på Golfbox


Avtalevilkår – Forhåndsbetaling
AVTALEVILKÅR VED BESTILLING AV TURNERING

Innledning
Ved bestilling av turnering aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av turnering er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Angrerettloven kommer ikke til anvendelse, jf. angrerettloven § 22 bokstav m. Det forhåndsbetalte refunderes ikke og bestillingen kan ikke endres, utover i de tilfeller som fremgår av denne avtalen.
Unntak fra Angrerett – Angrerettloven §22 punkt m)

Refusjon
Klubben refunderer det som er forhåndsbetalt dersom:
- stengt bane eller andre grunner medfører at turneringen blir avlyst.

Beslutning om å stenge banen fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stenget eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.

Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

Turneringsdeltagere kan melde seg av en turnering inntil utløpet av oppgitt påmeldingsfrist. Betalt startkontingent og evt. greenfee vil bli refundert. Etter påmeldingsfristen har spilleren ved eventuell avmelding ikke rett til refusjon.

Ansvar
De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)

SE TILBUD FRA VÅRE

SPONSORER

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745
pointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram