Disiplin

Disiplinkomité

Styret i Oppegård golfklubb har valgt å opprette en Disiplinærkomité, som har som oppgave å behandle saker av disiplinær karakter. Se vedlagte dokument for retningslinjer og dens funksjon

"En klage skal være skriftlig. Den skal inneholde en kort fremstilling av det forhold den bygger på, og angi hva det klages over. Klagen fremsettes for disiplinærkomitéen."

Komiteen er operativ fra og med 01.06.2018.
Disiplinær komiteen kan nåes på E-post: disiplin@opgk.no


Disiplin - Oppegård Golfklubb

SE TILBUD FRA VÅRE

SPONSORER

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745
pointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram