Medlemskap

Aktiv Voksen

Pris: 8 950,-

Gir fritt spill på Oppegård

Aktiv hverdag

Pris: 6 970,-

Gir fritt spill på Oppegård på hverdager før kl. 14.00

Ved spill etter kl. 14 på hverdager, samt lørdag, søndag og helligdager kommer greenfee i tillegg

Ungdom (20-29 år)

Pris: 4 520,-

Gjelder til og med fylte 29 år og gir fritt spill på banen på lik linje med Aktiv Voksen
Barn (tom 12 år)

Pris: 2 290,-

Fritt spill samt 1 trening i uka fra 10 år.

Junior (13-19 år)

Pris: 2 290,-

Gir fritt spill på Oppegård samt 1 trening i uka.

Greenfee

Pris: 3 800,-

3 gratis runder og 4 runder til 50% av gjeldende greenfee

Dette medlemskapet er ikke tilgjengelig for nye medlemmer. Medlemskapet er personlig, tildelte greenfeebilletter og rabatterte runder kan ikke deles med andre. Medlemskapet tar utgangspunktet i 18-hulls runder og kan ikke deles opp i mindre runder.

Familiemedlemskap

Pris: 18 300,-

2 Aktiv Voksen og alle barn/junior i samme husstand. 
Gir fritt spill på Oppegård.

Passiv

Pris: 1000,-

Kan stemme på årsmøtet og ta verv i klubben og NGF.

Gir ingen mulighet til å spille golf.

Det er fra 2014 ikke krav til kjøp av spillerett. Nye medlemmer kan velge om de vil kjøpe en spillerett eller ikke. Spillerett kan kjøpes på hjemmesiden av medlemmer som ønsker å selge sin spillerett.
Medlemmer i kategori Aktiv Voksen og Aktiv Hverdag med spillerett er berettiget en rabatt på kr. 500,- pr. spillerett i redusert kontingent.

Alle medlemskap tillegges NGF-avgift kr. 401,- pr. medlem. NGF-avgiften inkluderer Bladet Norsk Golf som distribueres ut i 1 eksemplar pr. husstand. (Gjelder ikke kategoriene Barn og Junior).

Alle medlemskap er løpende og alle utmeldinger av klubben må gjøres skriftlig innen 31.12 for å ha virkning kommende år.

Det blir belastet et administrasjonsgebyr på kr. 40,-

Ved innmeldinger i OPGK vil det påløpe et gebyr på 1000,-

Årlig kostnad for å stå på venteliste i OPGK vil være 100,- per år.

SE TILBUD FRA VÅRE

SPONSORER

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745
userpointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram