Medlemskap

Aktiv Voksen

Pris: 7700,-

Gir full spillerett

Aktiv hverdag

Pris: 6000,-

Gir full spillerett på hverdager før kl. 14.00

Ved spill etter kl. 14 på hverdager, samt lørdag, søndag og helligdager kommer greenfee i tillegg

Ungdom (19-29 år)

Pris: 3700,-

Gjelder til og med fylte 29 år og gir full spillerett på lik linje med Aktiv Voksen
Barn (tom 12 år

Pris: 1900,-

Full spillerett samt 1 trening i uka.

Junior (13-19 år)

Pris: 1900,-

Full spillerett samt 1 trening i uka.

Greenfee

Pris: 3200,-

3 gratis runder og 4 runder til 50% av gjeldende greenfee

Dette medlemskapet er ikke tilgjengelig for nye medlemmer. Medlemskapet er personlig, tildelte greenfeebilletter og rabatterte runder kan ikke deles med andre. Medlemskapet tar utgangspunktet i 18-hulls runder og kan ikke deles opp i mindre runder.

Prøvemedlemskap

Pris: 3850,-

Dette medlemskapet er et tilbud til de som tar VTG-kurs hos oss. Gir full spillerett på lik linje med aktiv voksen

Konverteres automatisk til kategori Aktiv Voksen etter 2 endte år.

Passiv

Pris: 1000,-

Kan stemme på årsmøtet og ta verv i klubben og NGF.

Har ikke spillerett

Det er fra 2014 ikke krav til kjøp av spillerett. Nye medlemmer kan velge om de vil kjøpe en spillerett eller ikke. Spillerett kan kjøpes på hjemmesiden av medlemmer som ønsker å selge sin spillerett.
Medlemmer i kategori Aktiv Voksen og Aktiv Hverdag med spillerett er berettiget en rabatt på kr. 500,- pr. spillerett i redusert kontingent.

Alle medlemskap tillegges NGF-avgift kr. 372,- pr. medlem. NGF-avgiften inkluderer Bladet Norsk Golf som distribueres ut i 1 eksemplar pr. husstand. (Gjelder ikke kategoriene Barn og Junior).

Alle medlemskap er løpende og alle utmeldinger av klubben må gjøres skriftlig innen 31.12 for å ha virkning kommende år.

Det blir belastet et administrasjonsgebyr på kr. 38,-

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745

Nyhetsbrev

user linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram