30. juni 2024

Ett slag av gangen

Til alle medlemmer av Oppegård Golfklubb som kan tenke seg å være frivillige for Oppegård GK/ESAG:

Samarbeidet med Ett slag av gangen er utrolig givende. Etter 2 år sitter vi utelukkende igjen med positive erfaringer.

Hva er Ett slag av gangen?

Ett slag av gangen (ESAG) bruker golfbanen som mestringsarena overfor mennesker med rusavhengighet, psykisk syke, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge i utenforskap og minoriteter.

ESAG bruker golf som virkemiddel for å nå sine mål, og deres ønske er at alle de fine menneskene som er deltagere hos oss skal få sitt ønske oppfylt; å komme tilbake til «normalsamfunnet» med jobb eller skole og gjenforening med familie. ESAG mener det finnes en plass i arbeidslivet til alle som ønsker det.

ESAG samarbeider med 55 klubber i Norge, inkludert Oppegård Golfklubb. Samarbeidspartnere inkluderer NGF, NAV, Blå Kors, Røde Kors, Kriminalomsorgsdirektoratet, Sparebankstiftelsen DNB, Oslo Kommune, Velferdsetaten og mange flere.

ESAG har et aktivt samarbeid med Emploi i Sensgruppen, hvor Simen Bauer jobber for å få folk ut i jobb gjennom prosjektet "I Full Sving".

På Oppegård samarbeider vi med WayBack, Stifinnern Oslo fengsel og OUS Gaustad. Vi har treninger på mandager fra 10.00 til 13.00 og tirsdager 10.00 til 12.00.

Hvis du er interessert i å være frivillig og hjelpe disse gruppene med å finne jobb eller skole gjennom golf, vennligst ta kontakt med:

Daglig leder Oppegård Golfklubb:
Gard Asbjørnsen
gard@opgk.no
Tlf. (+47) 482 60 234

Oppegård/ESAG representant:
Tom Erik Olsen
tom_erik.olsen4@wemail.no
Tlf. (+47) 414 00 733

SE TILBUD FRA VÅRE

SPONSORER

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745
pointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram