21. februar 2022

Innkalling til Årsmøte 2022 for Oppegård golfklubb

Oppegård, 21.02.22

Styret innkaller herved til årsmøte i Oppegård Golfklubb. Årsmøtet avholdes 22. mars kl. 18.00 på Mastemyr hotell. (Lienga 11, 1414 Trollåsen)

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars til Frode Valle på epost adresse: frodevalle@opgk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Oppegård Golfklubb sin hjemmeside: Dokumenter OPGK

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oppegård Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oppegård Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Oppegård Golfklubb på link: Lov for OPGK

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styre

SE TILBUD FRA VÅRE

SPONSORER

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745
pointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram