5. februar 2021

Innkalling til Digitalt årsmøte i Oppegård Golfklubb 2021

Oppegård, 05.02.21

Styret innkaller herved til Digitalt årsmøte i Oppegård Golfklubb. Årsmøtet avholdes 10. mars kl. 18.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet også i år skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Alle som ønsker å delta må registrere seg innen 5. mars 2021, kl. 23.59. Årsmøtet er opprettet som turnering i GolfBox. Link til påmelding:  Påmelding Årsmøte OPGK

 

Mandag 8. mars vil klubben sende ut link til møtet til alle påmeldte, samt mer info om gjennomføringen av møtet.

 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 24. februar til Frode Valle på epost adresse: frode@opgk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Oppegård Golfklubb sin hjemmeside: Dokumenter OPGK

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Oppegård Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Oppegård Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Oppegård Golfklubb på link: Lov for OPGK

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

SE TILBUD FRA VÅRE

SPONSORER

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745
pointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram