28. januar 2020

Innkalling til årsmøtet 2020

Innkalling til årsmøte 2020
Ordinært årsmøtet for Oppegård golfklubb vil bli avholdt Onsdag 18. mars 2020 kl. 18.00 Quality Hotel Entry på Mastemyr.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være administrasjonen i hende senest 4 uker før årsmøtet.(sendes til frode@opgk.no)
Saksdokumenter vil bli publisert senest en uke før årsmøtet.(http://oppegardgk.no/klubben/dokumenter)

SE TILBUD FRA VÅRE

SPONSORER

Oppegård Golfklubb

Kongeveien 198
1415 Oppgård
Telefon: 66 81 59 90
E-post: post@opgk.no
Org.nr. 952710745
pointer-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram