skip to Main Content
Bane: Stengt Driving Range: Stengt Golfbil: Nei

Styret i Seniorgruppen
Funksjon Navn Telefon
Leder Asbjørn Mørk 977 49 784
Økonomi Gary May 907 98 489
Turneringsleder Stein Tagge
Turnerningskomite Svein Vold
Turnerningskomite Johan Solem
Medlem Turid Mysen Andersen 404 04 438
Medlem Peter Mikkelsen 480 09 668
Back To Top