skip to Main Content
Bane: Stengt Driving Range: Stengt Golfbil: Nei

Turneringer på Oppegård GK

Oppegård Golfklubb ønsker å være en klubb med aktive medlemmer.  Målsetningent med klubbturneringene er å gi medlemmene anledning til å treffe andre i klubben gjennom sosiale og trivelige turneringer. Turneringene vi arrangerer skal være et tilbud til alle uansett spillenivå. Klasseinndelingen på våre turneringer er gjort med tanke på at spillerene i størst mulig grad skal få spille mot jevngode spillere.

Alle turneringer vi arrangerer legges inn i Golfbox.
Når du logger inn i Golfbox får du på første siden opp klubbkalender. Trykker du på  heading klubbkalender kommer alle arrangementene frem og du velger den du skal se på eller melde deg på.

En snarvei til turneringsoversikten i GolfBox finner du her. Velger du “Terminliste” i kategorifeltet får du oversikt over turneringene som arangeres av turneringskomiteen. Velger du “Alle” får du også oversikt over aktivitetene som de enkelte komiteene arrangerer.

Resultater finner du også på Golfbox

Back To Top