skip to Main Content
Bane: Stengt Driving Range: Stengt Golfbil: Nei
Styret i Oppegård golfklubb har valgt å opprette en Disiplinærkomité, som har som oppgave å behandle saker av disiplinær karakter. Se vedlagte dokument for retningslinjer og dens funksjon

“En klage skal være skriftlig. Den skal inneholde en kort fremstilling av det forhold den bygger på, og angi hva det klages over. Klagen fremsettes for disiplinærkomitéen.”

Komiteen er operativ fra og med 01.06.2018.
Disiplinær komiteen kan nåes på E-post: disiplin@opgk.no

 

Back To Top