Administrasjon

Funksjon Navn Telefon
Daglig leder Frode Valle 932 86 115

Head Greenkeeper / Pro

Funksjon Navn Telefon
Head greenkeeper Steven Quince 928 76 619
Sportslig leder Magnus Ohlsson 904 72 811
Ass. Pro Malcolm Isaacs 484 20 383

Proshop

Cathrine Fagerhuag 668 15 990
Sverre E. Sonesen 668 15 990
Gard Asbjørnsen 668 15 990

Grevestua Sportskafe

Funksjon Navn Telefon
Driver Ingelin Hjelm 928 31 083

Styret

Funksjon Navn Telefon
Styreleder Jan Lund 922 94 600
Nestleder Tor Willy Johansen 928 92 838
Styremedlem Lise Søgaard 922 35 784
Styremedlem Erik Halvorsen 950 97 333
Styremedlem Caroline Sponheim 415 99 511
Varamedlem Bjørn Falch 473 85 346
Varamedlem Jørn Olsen 982 42 823

Komiteer

Funksjon Navn Telefon
Marked Sigmund Larsen 906 64 331
Bane Steinar Bjerke 916 93 979
Junior Morten Jensen 918 37 914
Hcp/Gk Erling Nervik 930 32 710
Damer Vivian Royne Jønnvoll 995 05 843
Senior Asbjørn Mørk 977 49 784
Herre Tomm Sørgaard 900 62 360
Kontroll Gunnar Melgaard 930 45 780
Valg Geir-Kåre Moum 926 91 799
Turnering Tomm Søgaard 900 62 360