Styret i Seniorgruppen
Funksjon Navn Telefon
Leder Peter Mikkelsen 480 09 668
Økonomi Kjell Lundekvam 928 42 551
Turneringsleder Jossi Lund 907 50 842
Medlem Bjørn Eriksen 404 04 438
Medlem Asbjørn Mørk 669 93 278