skip to Main Content
Bane: Åpen Driving Range: Åpen Golfbil: Kun på vei

Styret i Seniorgruppen
Funksjon Navn Telefon
Leder Asbjørn Mørk 977 49 784
Økonomi Gary May 907 98 489
Turneringsleder Jossi Lund 907 50 842
Medlem Bjørn Eriksen 404 04 438
Medlem Peter Mikkelsen 480 09 668
Back To Top