skip to Main Content
Bane: Stengt Driving Range: Stengt Golfbil: Nei

SENIORER innbefatter alle damer som fyller 50 år inneværende år og eldre,
og alle herrer som fyller 55 år inneværende år og eldre.

Sesongen 2013 var det første år hvor senior damer og herrer spilte sammen. Dette var en suksess, som fortsetter i år. Deltagelsen på våre onsdagsturneringer har vært meget god med hele 69 deltagere som det høyeste. De fleste onsdagene har vi vært godt over 50 spillere, en god økning i forhold til tidligere år. Alle som er alderskvalifisert er hjertelig velkommen til å delta.
Mange av våre seniorer har også stilt i en mandags scramble, hvor det blir lagt stor vekt på det sosiale

Seniorgruppen er veldig aktiv. Hele vinteren, fra oktober til ut mars måned spilles det simulatorgolf både på Haug golfsenterog Follo golfsenter. Over 40 herrer og rundt 20 damer spiller ukentlig, ja mange flere ganger i uka.
Gruppen har fast turneringsaktivitet hver onsdag fra kl. 09:00 på vår egen bane, og etter endt turnering samles vi alle på Grevestua til premiering, kaffe og vafler.

Vi deltar også i turneringer mot andre klubber innen “Golfringen” hvor vi stiller med 12-mannslag.
Flere av våre spillere er også medlemmer av Norsk Senior Golf (NSG) og deltar flittig i NSG’s konkurranser både individuelt og vi stiller også med lag.

Ytterligere info. om våre aktiviteter vil du finne på denne vår “hjemmeside” under “nyheter” eller ved å kontakte en fra Styret.

Generelle bestemmelser:

Turneringenes navn er Onsdags turnering Seniorer.

Turneringene avholdes i Oppegård Golfklubb.

Påmelding begynner to uker i forkant kl. 00:00.
Siste påmeldingsfrist er mandager kl. 23:00.

Startkontingent er 50 NOK per deltager.

Turneringene er en singleturneringer.

Det spilles i 2 klasser oppdelt på handicap.
· Klassen med navnet “A – Damer/Herrer” er for alle spillere med handicap mellom 0,0 og 21,4/18,4.
· Klassen med navnet “B – Damer/Herrer” er for alle spillere med handicap mellom 21,5/18,5 og 36,0.

Turneringen er en lukket turnering for medlemmer fra Oppegård Golfklubb.

Turneringen har aldersbegrensninger oppdelt på kjønn.
· For herrer skal alder minst være 55 år.
· For damer skal alder minst være 50 år.

Det spilles på banen Oppegård.

Klassen “A – Damer/Herrer” spiller slaggolf netto når ikke annet er oppgitt.
Klassen “B – Damer/Herrer” spiller stableford når ikke annet er oppgitt.

Det spilles med fullt spillehandicap.

Det spilles over 18 hull.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn.
· Alle damer skal spille fra 44 utslagssted.
· Alle herrer skal spille fra 53 utslagssted
· Alle herrer i klasse B kan velge å spille fra 44/53 utslagssted, valget må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og kan således ikke endres før turneringen er avsluttet.

Ved lik score avgjøres plasseringer etter laveste spillehandicap, siste 9, siste 6, siste 3 og siste hull.

Back To Top